Pravidla nominací na mezinárodní soutěže

Czech Jump Rope jako národní rope skippingová organizace nominuje závodníky pro účast na vybraných mezinárodních soutěžích (např. IJRU World Championship, International Open Tournament, Double Dutch Contest World Championship).

Aby výběr nominovaných závodníků byl spravedlivý a transparentní, rozhodl Výkonný výbor o zavedení Bodového systému Czech Jump Rope pro nominace. Body v Bodovém systému budou závodníci sbírat průběžně na českých celostátních soutěžích. Pokud se následně přihlásí do nominace na mezinárodní soutěž, budeme podle získaných bodů rozhodovat, kdo se stane členem reprezentačního týmu pro danou soutěž.

Pokud váš tým uvažuje o účasti na mezinárodních soutěžích, prostudujte si Pravidla nominací a sledujte průběžně informace o konání bodovaných soutěží a také vyhlašování nominací na webových stránkách Czech Jump Rope.

Aktualizace Pravidel 5. 6. 2020: oprava chybné zkratky disciplíny SRDR, doplnění chybějících půlbodů u horních hranic, oprava drobných chyb bodových intervalů.

Soutěže zařazené do Bodového systému pro nejbližší závodní sezónu

Rok 2020

Rok 2021

  • Reprezentační soutěž - 3. 1. 2021
  • 5. Rebelstyle Competition - 10. 4. 2021
  • Mistrovství ČR Jump Rope 2021 - 22. 5. 2021

Další celostátní soutěže probíhající podle pravidel IJRU mohou být do Bodového systému zařazeny nejpozději 4 měsíce před jejich konáním.

Nejbližší mezinárodní soutěže, pro které se Bodový systém použije

  • World Championship 2021 - nominace leden 2021
  • Junior World Championship 2021 - nominace leden 2021
  • International Open Tournament 2021 - nominace leden 2021
  • Double Dutch Contest World 2021 - nominace leden 2021

Další soutěže, které budou vyžadovat nominaci závodníků a týmů národní organizací, budeme průběžně doplňovat, jakmile budou k dispozici jejich propozice.

V případě jakýchkoliv dotazů k Bodovému systému se na nás neváhejte obrátit. Záleží nám na tom, aby se trenéři a závodníci v Bodovém systému dobře orientovali a rozuměli tomu, jakým způsobem bude nominace probíhat a co mohou udělat pro to, aby jejich přihláška do reprezentačního týmu byla úspěšná.