Pravidla nominací na mezinárodní soutěže
- Bodový systém

Czech Jump Rope jako národní rope skippingová organizace nominuje závodníky pro účast na vybraných mezinárodních soutěžích (např. IJRU World Championship, International Open Tournament, Double Dutch Contest World Championship).

Aby výběr nominovaných závodníků byl spravedlivý a transparentní, využíváme Bodového systému Czech Jump Rope pro nominace. Body v Bodovém systému sbírají závodníci průběžně na českých celostátních soutěžích. Pokud se následně přihlásí do nominace na mezinárodní soutěž, rozhoduje Výkonný výbor podle získaných bodů, kdo se stane členem reprezentačního týmu pro danou soutěž.

Pokud váš tým uvažuje o účasti na mezinárodních soutěžích, prostudujte si Pravidla nominací a sledujte průběžně informace o konání bodovaných soutěží a také vyhlašování nominací na webových stránkách Czech Jump Rope.

Poslední aktulalizace pravidel Bodového systému byla schválena v říjnu 2022 Valnou hromadou Czech Jump Rope. Změna oproti předchozí verzi spočívá v novém systému přidělování bodů přímo dle získaného skóre v každé disciplíně. První soutěž bodovaná dle nového systému je Reprezentační soutěž 11/2022. Výsledky předchozích bodovaných soutěží jsou z důvodu udržení kontinuity přepočteny novými pravidly.

Aktuální stav bodů - PDF

Součet tří nejlepších výsledků z posledních čtyř bodovaných soutěží. Formát PDF.

Aktuální stav bodů - XLS

Součet tří nejlepších výsledků z posledních čtyř bodovaných soutěží. Formát XLS s možností filtrování a řazení záznamů.

Body za poslední soutěže

Přidělené body v systému z posledních bodovaných soutěží.

Soutěže zařazené do Bodového systému pro nejbližší závodní sezónu

  Rok 2023
  • Reprezentační soutěž - 5. 11. 2023


  Rok 2024

  • 20. 4. 2024 Rebelstyle Competition, Černošice

  • 18. 5. 2024 MČR 


  Další celostátní soutěže probíhající podle pravidel IJRU mohou být do Bodového systému zařazeny nejpozději 4 měsíce před jejich konáním.

  Nejbližší mezinárodní soutěže, pro které se Bodový systém použije

  • Mistrovství světa 2023, Colorado, USA
  • ERSO Show Contest 2023
  • Mistrovství Evropy 2024

  Další soutěže, které budou vyžadovat nominaci závodníků a týmů národní organizací, budeme průběžně doplňovat, jakmile budou k dispozici jejich propozice.

  V případě jakýchkoliv dotazů k Bodovému systému se na nás neváhejte obrátit. Záleží nám na tom, aby se trenéři a závodníci v Bodovém systému dobře orientovali a rozuměli tomu, jakým způsobem nominace probíhá a co mohou udělat pro to, aby jejich přihláška do reprezentačního týmu byla úspěšná.