Startovací povely

Na soutěžích pořádaných Czech Jump Rope a členskými oddíly se používají pouze oficiální startovací povely dle aktuálních pravidle IJRU. Povely můžete stáhnout níže nebo jsou dostupné i na webu  https://ijru.sport/rules/timing-tracks-and-score-sheets