Czech Jump Rope

Czech Jump Rope sdružuje oddíly a skokany, kteří se v České republice věnují sportovnímu skákání přes švihadlo. Naším posláním je rozvíjet tento sport, vytvářet optimální podmínky k jeho provozování, pořádat školení a soutěže, informovat a pomáhat.

V prosinci 2019 byla Česká republika přijata jako prozatímní člen IJRU (International Jump Rope Union) a Czech Jump Rope je uznána jako národní organizace pro rope skipping v České republice.

Hlavní aktivity Czech Jump Rope

  • Organizování, provozování a podpora sportu jump rope (rope skipping) ve všech jeho formách na území ČR
  • Plnění úlohy zastřešující organizace pro oddíly jump rope (rope skipping) v ČR
  • Podpora svých členů a zejména mládeže - vzdělávání sportovců, trenérů i rozhodčích
  • Příprava a zajištění významných sportovních akcí domácí i zahraniční úrovně
  • Rozvíjení mezinárodní spolupráce

V co věříme (Mise Czech Jump Rope)

Věříme, že sport rope skipping v sobě zahrnuje náročnou fyzickou aktivitu spojenou s kreativitou, koordinační i estetickou složkou. Díky své variabilitě je ideální jak pro jednotlivce, tak i skupiny. Rope skipping představuje nevyčerpatelnou studnu individuálních i skupinových aktivit a nikdy nepřestane bavit.

Vnímáme rope skipping jako sport dostupný každému, nenáročný na materiální či prostorové vybavení.
Czech Jump Rope chce napomoci šířit tento sport v ČR a vytvořit podmínky, které by umožnily existenci závodních i amatérských týmů. Naší ambicí je zastřešit systém soutěží, umožnit vzdělávání skokanů, trenérů i rozhodčích, spolupracovat s národními i mezinárodními organizacemi a partnery. A to všechno v přátelské a otevřené atmosféře fair-play.

Jak funguje Czech Jump Rope

Czech Jump Rope je spolek, který se řídí svými stanovami. Nejvyšším orgánem Czech Jump Rope je Valná hromada, která se koná minimálně 1x ročně a které se mohou účastnit a hlasovat na ní všichni kolektivní a čestní členové.

Statutárním orgánem je pětičlenný Výkonný výbor, který je volen Valnou hromadou.

Všichni členové Czech Jump Rope se tak mohou podílet na rozhodování o jeho činnosti, o společných pravidlech a dalším rozvoji.