Otázky a odpovědi k Bodovému systému


Proč se zavádí Bodový systém?

Na některé mezinárodní soutěže (především Mistrovství světa) je nominací závodníků pověřen národní svaz, který celou reprezentaci zastřešuje a který má často pouze omezený počet závodních míst. Pro Czech Jump Rope je důležité mít k dispozici hodnověrné podklady tak, aby mohl učinit co nejspravedlivější rozhodnutí o tom, které závodníky na soutěž vyslat.

Jsme přesvědčeni, že je výhodnější pro sportovce a jejich šanci na nominaci do reprezentace, když se sleduje delší časové období. Výsledky jednoho (např. nominačního) závodu mohou být ovlivněny okolnostmi, které závodník neovlivní a zbytečně by pak byl vyloučen z možnosti reprezentovat Českou republiku. Bodový systém zaručí, že budou podchyceni závodníci s konzistentním vynikajícím výkonem a zároveň nebudou závodníci postiženi případným jedním neúspěchem nebo zdravotní indispozicí.

Nestačí mít jednu nominační soutěž?

Výsledky jednoho nominační soutěže mohou být ovlivněny okolnostmi, které závodník neovlivní (např. zranění) a zbytečně by pak byl vyloučen z možnosti reprezentovat Českou republiku. Bodový systém zaručí, že budou podchyceni závodníci s konzistentním vynikajícím výkonem a zároveň nebudou závodníci postiženi případným jedním neúspěchem. Navíc nominační soutěže mají tendenci být spíše menší co do počtu účastníků, mohlo by se tak stát, že by některému skvělému závodníkovi mohla uniknout šance reprezentovat Českou republiku.

Mohu se účastnit soutěží zařazených do Bodového systému, když nechci jezdit na mezinárodní soutěže?

Rozhodně ano. Soutěže jsou nadále otevřené všem závodníkům a jejich pravidla nejsou Bodovým systémem nijak dotčena.

Jak se vybírají soutěže zahrnuté do Bodového systému?

Jedná se o soutěže, které mají celostátní rozsah, probíhají podle pravidel IJRU a závodí se v nich ve všech disciplínách.

Na jaké soutěže se tedy mohou závodníci nominovat pomocí tohoto Bodového systému? 

Bodovým systémem se budeme řídit vždy, když bude národní svaz pověřen nominací omezeného počtu závodníků. Z minulosti například: Czech Jump Rope dostal možnost vybrat 10 závodníků na mezinárodní soutěž v Číně. Rovněž byl Czech Jump Rope jako uznaný národní svaz IJRU pověřen nominovat 3 závodníky/závodní týmy na každou disciplínu pro (neuskutečněné) Mistrovství světa pro rok 2020.

Proč nejsou v bodovém hodnocení zohledněny věkové kategorie?

Pro posouzení nominací na konkrétní soutěž budeme vždy posuzovat body získané závodníky v dané věkové kategorii. Např. pro nominaci pro věkovou kategorii 12-15 let bude Czech Jump Rope porovnávat pouze bodové výsledky dané věkové kategorie. Zároveň to umožňuje sbírat body kontinuálně, zatímco se závodník přesune svým věkem z jedné kategorie do jiné.

Co když se ze zdravotních důvodů nebudu moci některé z bodovaných soutěží účastnit?

Pro rozhodnutí o nominaci se započítají pouze 3 nejlepší výsledky ze 4 soutěží. Pokud tedy jeden výsledek chybí, započítají se zbylé tři výsledky a závodník není nijak znevýhodněn.

Mohu získat body v Bodovém systému, i když nejsem členem Czech Jump Rope ?

Body mohou získat všichni závodníci s trvalým pobytem v České republice. Pro přihlášení do nominace je však členství v Czech Jump Rope podmínkou.

Kde zjistím, kolik mám nasbíráno bodů v Bodovém systému?

Po každé soutěži budou na webových stránkách zveřejněny výsledky včetně přidělených bodů v Bodovém systému. Každý závodník tak bude mít trvale přehled, kolik bodů získal.

Pokud bude náš tým pořádat soutěž, může být také zařazena do Bodového systému Czech Jump Rope?

Po dohodě s Výkonným výborem Czech Jump Rope může být do Bodového sytému zařazena jakákoliv soutěž, která má celostátní rozsah, probíhá podle pravidel IJRU s certifikovanými rozhodčími a zahrnuje všechny nebo téměř všechny disciplíny dle IJRU pravidel. Soutěž může být do Bodového systému zařazena nejpozději 4 měsíce před jejím konáním a v tuto dobu již musí být zveřejněny její propozice, čas a místo konání.

Může se měnit složení závodního týmu, když sbírá body v Bodovém systému a chce se nominovat na mezinárodní soutěž?

Ano, složení týmu se může měnit. Body i z týmových disciplín sbírá každý závodník samostatně. V nominačním procesu jsou pak sečteny body všech členů závodního týmu (např. freestylové čtveřice), který se přihlásil do nominace na konkrétní soutěž.

Co když nechci jezdit na mezinárodní soutěže? Musím se účastnit Bodového systému?

Výsledky bodovaných soutěží budou na body přepočtené vždy. Pro závodníky, kteří chtějí závodit jen na národní úrovni, se ale nic nemění - vyhodnocení soutěže a medailová umístění budou získávat jako doposud a přidělenými body se nemusí vůbec zabývat.

Ovlivňují body z Bodového systému něco jiného kromě nominací na mezinárodní soutěže?

Ne, Bodový systém je určen pouze pro nominace.

Pokud se chce náš oddíl přihlásit na otevřenou soutěž v zahraničí, musí mít dost bodů v Bodovém systému?

Nemusí. Czech Jump Rope nijak neomezuje a neřídí přihlašování na otevřené zahraniční soutěže, které nevyžadují nominaci národním svazem. Účast všech závodníků na těchto soutěžích vítáme a podporujeme.