Aktuální pravidla IJRU

Pro soutěže pořádané organizací Czech Jump Rope používáme pravidla International Jump Rope Union. 

Protože pro zdárný a hladký průběh soutěží je potřeba, aby se za každý tým zúčastnil co největší počet certifikovaných rozhodčích, doporučujeme všem trenérům a spolupracovníkům v oddílech, aby absolvovali online kurzy IJRU, které jsou dostupné na https://learn.ijru.sport/ . Kurzy jsou v angličtině a jsou doprovázeny mnoha videi, kde si můžete prakticky vyzkoušet a ověřit získané rozhodcovské dovednosti.

Aby pro vás příprava na soutěže i na školení byla co nejsnazší, připravili jsme pro vás překlad Pravidel IJRU - příručky pro rozhodčí, soutěžní i technické příručky.

Oba dokumenty budeme průběžně aktualizujeme v souladu se změnami v oficiálním znění pravidel. Pravidla uvedená na našich stránkách jsou vždy ta, podle kterých v ČR pořádáme soutěže.

Poslední aktualizace pravidel proběhla v červnu 2023 na verzi 3.0.0.

Aplikace pro rozhodčí

Oficiální aplikací pro rozhodčí IJRU pro speed i freestyle je aplikace Jump Rope Judge, kterou můžete stáhnout na webu IJRU. Aktuálně není dostupná ke stažení v Google Play.

Pro hodnocení speed disciplín můžete využívat mechanický či elektronický kliker, stejně tak jako aplikaci Jump Rope Judge.