Členství v Czech Jump Rope

Jednotliví sportovci se mohou registrovat jako individuální členové. Nemusí tak patřit pod žádný oddíl, ale nemají ani hlasovací práva na Valné hromadě.

Speciálními druhy členství je pak členství přidružené a čestné. Přidruženými členy mohou být právnické osoby, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být členem kolektivním.

O čestném členství pak rozhoduje Valná hromada a uděluje se výjimečným osobnostem, které se zvlátě zasazují o rozvoj jump rope sportu.

Výhody členství

Stanete-li se členem Czech Jump Rope budete mít možnost podílet se na rozhodování a rozvoji jump rope komunity v České republice. Budete mít veškeré důležité informace jako první a žádná důležitá událost Vám neuteče.

Stanete se součástí přátelské společnosti dalších týmů, oddílů a skokanů, se kterými budete moci sdílet své zkušenosti, učit se nové věci a rozvíjet sebe i své svěřence v jump rope oddílech.

Účast na kurzech, závodech a workshopech pořádaných Czech Jump Rope bude pro členy samozřejmě cenově zvýhodněna.

Jak se stát členem

Vyplňte registraci na webových stránkách a až vám přihlášku potvrdíme, zaplatíte členský příspěvek a je to :)

O registrace se stará Šárka Plazzerová - v případě jakýchkoliv dotazů se na ní neváhejte obrátit.

Výše členských příspěvků

Evidovaný člen (tj. skokan v oddíle): 100 Kč/rok
Individuální člen: 200 Kč/rok

Za ostatní typy členství se momentálně příspěvky nehradí.  Příspěvek je platný vždy na školní rok - tj. od září do září.