Členství v Czech Jump Rope

Sportovní oddíly, týmy nebo sportovní kroužky se registrují jako kolektivní členové a mají hlasovací práva na Valné hromadě. Evidovanými členy jsou pak jednotliví sportovci z daného oddílu/týmu. Množství hlasovacích práv odpovídá počtu evidovaných členů z registrovaného oddílu/týmu.

Jednotliví sportovci se mohou registrovat jako individuální členové. Nemusí tak patřit pod žádný oddíl, ale nemají ani hlasovací práva na Valné hromadě.

Speciálními druhy členství je pak členství přidružené a čestné. Přidruženými členy mohou být právnické osoby, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být členem kolektivním.

O čestném členství pak rozhoduje Valná hromada a uděluje se výjimečným osobnostem, které se zvlátě zasazují o rozvoj jump rope sportu.

Výhody členství

Stanete-li se členem Czech Jump Rope, budete mít možnost podílet se na rozhodování a rozvoji jump rope komunity v České republice. Budete mít veškeré důležité informace jako první a žádná důležitá událost Vám neuteče.

Stanete se součástí přátelské společnosti dalších týmů, oddílů a skokanů, se kterými budete moci sdílet své zkušenosti, učit se nové věci a rozvíjet sebe i své svěřence v jump rope oddílech.

Účast na kurzech, závodech a workshopech pořádaných Czech Jump Rope je pro členy samozřejmě cenově zvýhodněna.

Jak se stát členem

Vyplňte registraci na webových stránkách a až vám přihlášku potvrdíme, zaplatíte členský příspěvek a je to :)

O registrace se stará Šárka Plazzerová - v případě jakýchkoliv dotazů se na ní neváhejte obrátit.

Výše členských příspěvků

Evidovaný člen (tj. skokan v oddíle): 100 Kč/rok
Individuální člen: 200 Kč/rok

Za ostatní typy členství se momentálně příspěvky nehradí.  Příspěvek je platný vždy na školní rok - tj. od října do září.


Členové Czech Jump Rope

Níže naleznete seznam kolektivních a přidružených a čestných členů Czech Jump Rope. Chcete se stát jedním z nich? Registrujte se a pojďte skákat s námi :)


Kde všude skáčeme?