Antidopingová pravidla


Czech Jump Rope následuje antidopingovou politiku nastavenou v rámci International Jump Rope Union (IJRU) a plně podporuje dodržování všech pravidel nastavených v rámci WADA (Wolrd Anti-Doping Agency), resp. Antidopingového výboru ČR, který plní zastřešující roli pro české sportovce, kluby a svazy.

Cílem antidopingových pravidel je ochrana našeho sportu i práva sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce.

Soubor platných antidopingových pravidel zahrnuje:

  • Seznam zakázaných látek a metod dopingu
  • Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování
  • Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky
  • Mezinárodní standard pro nakládání s výsledky
  • Charta práv sportovce

Antidopingová pravidla jsou nedílnou součástí našeho sportu a měli bychom je znát a dodržovat se stejnou samozřejmostí jako pravidla rope skippingu jako takového.

Czech Jump Rope vyzývá všechny sportovce registrované ve svazu a/nebo účastnící se soutěží organizovaných v rámci svazu k nastudování a bezvýhradnému dodržování těchto pravidel, neboť je v zájmu nás všech, aby rope skipping zůstal sportem férovým a čistým.

Veškerá pravidla jsou dostupná v českém jazyce na webových stránkách Antidopingového výboru ČR. Trenérům, rodičům i sportovcům velmi doporučujeme využít vzdělávací materiály připravené ADV ČR.

Pro sportovce, kteří se nominují do reprezentačních týmů na mezinárodní soutěže (ME, MS) je znalost pravidel, práv a povinností naprostou nezbytností. Tito sportovci již musí být připraveni na to, že v rámci své účasti na mezinárodních soutěží budou podrobeni antidopingové kontrole dle platných pravidel.