Mistrovství ČR Jump Rope 2024

V sobotu 18. 5. 2024 se uskuteční
Mistrovství České republiky Jump Rope 2024

v Hale starosty Hanzala v Praze - Klánovicích.

Soutěž je určena českým týmům, oddílům i individuálním závodníkům.


V propozicích Mistrovství ČR došlo k drobným změnám ve srovnání s předchozí bodovou soutěží. Věnujte prosím pozornost zejména těmto oblastem:

 • nově na MČR není věková kategorie do 11 let
 • drobně se mění výpočet přihlašovaných rozhodčích - počet vstupů i typy rozhodčích
 • lékařské prohlídky se odevzdávají předem v elektronické formě
 • doplnili jsme pravidla pro přihlašování stínových rozhodčích


Poznamenejte si prosím pečlivě všechny termíny. Přihlášky zaslané po termínu nebudou akceptovány.

Soutěžní disciplíny a kategorie

 • Single Rope Speed Sprint
 • Single Rope Speed Endurance
 • Single Rope Triple Unders (pouze věk. kategorie 16+)
 • Single Rope Speed Relay
 • Single Rope Double Unders Relay
 • Double Dutch Speed Relay
 • Double Dutch Speed Sprint
 • Single Rope Individual Freestyle
 • Single Rope Pair Freestyle
 • Single Rope Team Freestyle
 • Double Dutch Single Freestyle
 • Double Dutch Pair Freestyle
 • Double Dutch Triad Freestyle (pouze věk. kategorie 16+)
 • Wheel Pair Freestyle
 • Show Freestyle (pouze věk. kategorie 16+)


Věkové kategorie:

 • 12 - 15 let
 • 16 let a starší

Genderové kategorie:

 • single disciplíny: muži, ženy
 • týmové disciplíny: muži, ženy, mix
 • disciplíny Double Dutch Triad Freestyle a Show Freestyle: bez rozlišení

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. 2024.
Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

V jedné genderové kategorii musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu závodníků/týmů se kategorie slučují dle pravidel IJRU, příp. se vyhodnocuje tzv. cross-rankingem.

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného. Zároveň pro ni platí obecná Pravidla účasti na soutěži.

Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí. V případě disciplíny Show Freestlyle jednou pohárovou trofejí pro celý soutěžní tým.

Soutěž se započítává do Bodového systému Czech Jump Rope.

Startovné

Startovné každého závodníka se skládá z účastnického poplatku a ceny za každou disciplínu, ke které je závodník přihlášený:

  • základní účastnický poplatek: 450 Kč
   zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Czech Jump Rope: 150 Kč

  • cena za 1 disciplínu: 50 Kč

Startovné se hradí převodem na účet na základě vystavené faktury, vždy společně za celý tým/oddíl, nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. Při neuhrazení startovného před konáním soutěže nebude týmu dovoleno v soutěži nastoupit. V případě neúčasti přihlášeného závodníka se zaplacené startovné nevrací. V případě neúčasti pouze v některé z přihlášených disciplín se uhrazené startovné zpětně nesnižuje.

Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k datu podání přihlášky, tzn. musí mít schválené členství a členské příspěvky připsané na účet Czech Jump Rope. V případě registrace do Czech Jump Rope před podáním přihlášky počítejte prosím s lhůtou zpracování přihlášky 5 pracovních dní.

Rozhodčí

Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit odpovídající počet rozhodčích, a to následovně:

SPEED: 1 rozhodčí na každých 12 (i započatých) závodních vstupů v rychlostních disciplínách

FREESTYLE: 1 rozhodčí na každých 10 (i započatých) závodních vstupů ve freestylových disciplínách

První přihlašovaný rozhodčí je rozhodčí prezentace, druhý a třetí je rozhodčí obtížnosti a povinných prvků (tj. rozhodčí musí ovládat obě tyto kategorie). Další rozhodčí se přidávají opět ve stejném pořadí - prezentace, obtížnost+povinné prvky (tedy např. pro 50 soutěžních vstupů dodává tým minimálně 2 rozhodčí prezentace, 3 rozhodčí obtížnosti+povinných prvků).

Závodním vstupem se rozumí účast jednoho závodníka v single disciplíně či týmu v týmové disciplíně (např. účast závodníka v disciplíně Single Rope Speed Sprint je 1 vstup, stejně jako účast 4 závodníků v disciplíně Single Rope Speed Relay, která je počítána jako 1 vstup).

Přihlášení rozhodčí na speed musí mít minimálně certifikaci IJRU rozhodčí level 1 (https://ijru.sport/rules/judge-training). Pro freestyle musí mít certifikaci level 2 - tj. být absolventy školení rozhodčích provedeného certifikovaným školitelem IJRU.
Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci. Pro hodnocení freestyle disciplín budou rozhodčí používat oficiální zařízení (tablet s úhlopříčkou 7") s aplikací JumpRopeJudge. Hodnocení FS na vlastním zařízení není povoleno.

Rozhodčí musí být oblečeni v černých barvách, bez obrázků či loga svého týmu.

Za nedodané freestyle rozhodčí se hradí poplatek 1000 Kč (za každého chybějícího rozhodčího). Bez účasti předepsaného počtu speedových rozhodčí se nemůže tým soutěže zúčastnit (resp. může se zúčastnit jen takového počtu soutěžních vstupů, který odpovídá počtu dodaných speed rozhodčích).

V případě zájmu může tým přhlásit stínové rozhodčí (rozhodčí v zácviku) - nejvýše jednoho v každé rozhodcovské kategorii. Pro stínové rozhodčí platí stejná pravidla oblečení a chování, jako pro standardní rozhodčí. Přihlášený stínový rozhodčí absolvuje všechny disciplíny, ke kterým je nahlášen a přiřazen v rozpisu rozhodčích. Pořadatel může z kapacitních důvodů počet stínových rozhodčích po přijetí všech dodatečně přihlášek omezit.

V případě neúčasti přihlášených závodníků se zpětně nesnižuje požadovaný počet rozhodčích pro daný tým a rozhodčí není možné odhlásit.

Přihlašování

Nejzazší termín pro přihlášení závodníků na soutěž je 4. 5. 2024. Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl odesláním elektronické přihlášky výhradně formulářem na webu (zaslání e-mailem není možné). K přihlášce týmu/oddílu se přikládá přehled jednotlivých závodníků, který je ke stažení u formuláře přihlášky.

Rámcový harmonogram

 • 9:00 Otevření haly, registrace
 • 9:30 Start závodu
 • 16:30 Vyhlášení
 • 17:00 Ukončení závodu

Harmonogram se může měnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků a bude upřesněn týden před konáním soutěže.

Další informace a pokyny

Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice.

Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a v rozsahu uvedeným v přihlášce.

Každý závodník je povinen mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku. Naskenovaná lékařská potvrzení zašlete e-mailem na adresu petra.jerabkova@czechjumprope.cz nejpozději den před konáním soutěže. 

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu martina.varkockova@czechjumprope.cz  nejpozději 11. 5. 2024. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF, SRTF, DDSF, DDPF, DDTF, WHPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít (například SRPF_SkokaniCZ_NovotnaDvorakova.mp3). Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin.

Po celou dobu soutěže musí mít nezletilí závodníci zajištěn dozor dospělé osoby. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání soutěže. Všichni závodníci, trenéři i doprovod jsou povinni seznámit se s Pravidly účasti na soutěži a dodržovat je.

V hale ani blízkém okolní není bohužel možnost zakoupení občerstvení.

Antidoping

Czech Jump Rope se hlásí k principu čistého sportu. Vyzýváme všechny týmy, trenéry a závodníky, aby se seznámili s obsahem Světového antidopingového kodexu a bez výjimek se jím řídili. Více informací na: www.antidoping.cz 


Místo konání soutěže

Hala starosty Hanzala
V Soudním 1000, 190 14  Praha - Klánovice

https://mapy.cz/s/rakokagebo

Kontakt

Petra Jeřábková
petra.jerabkova@czechjumprope.cz 
tel.: 603 800 913


MČR v předchozích letech: