Mistrovství ČR Jump Rope 2023

V neděli 21. 5. 2023 se uskuteční
Mistrovství České republiky Jump Rope 2023

v Hale Věry Čáslavské v Černošicích.

Soutěž je určena českým týmům, oddílům i individuálním závodníkům.


Soutěžní disciplíny a kategorie

 • SR Speed Sprint
 • SR Speed Endurance
 • SR Triple Unders
 • SR Speed Relay
 • SR Double Unders Relay
 • DD Speed Relay
 • DD Speed Sprint


 • SR Individual Freestyle
 • SR Pair Freestyle
 • SR Team Freestyle
 • DD Single Freestyle
 • DD Pair Freestyle
 • DD Triad Freestyle
 • Wheel Pair Freestyle
 • Show Freestyle

(všechny FS disciplíny jsou s hudbou)


Věkové kategorie:

 • 11 let a mladší
 • 12 - 15 let
 • 16 let a starší

Genderové kategorie:

 • single disciplíny: muži, ženy
 • týmové disciplíny: muži, ženy, mix
 • disciplíny DDTF a SCTF: bez rozlišení


Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. 2023.
Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

V jedné genderové kategorii musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu závodníků/týmů se kategorie slučují dle pravidel IJRU.

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného.

Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí.
Soutěž se započítává do Bodového systému Czech Jump Rope.

Startovné

Startovné za jednoho přihlášeného závodníka je:

  • 900 Kč, pokud je přihlášen do pěti nebo méně disciplín
   zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope 500 Kč

  • 1100 Kč, pokud je přihlášen do šesti a více disciplín
   zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope 700 Kč

Startovné se hradí převodem na účet na základě vystavené faktury, vždy společně za celý tým/oddíl, nejpozději do 10. 5. 2023. V případě neúčasti přihlášeného závodníka se zaplacené startovné nevrací. V případě neúčasti pouze v některé z přihlášených disciplín se uhrazené startovné zpětně nesnižuje.

Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k datu podání přihlášky, tzn. musí mít schválené členství a členské příspěvky připsané na účet Czech Jump Rope. V případě registrace do Czech Jump Rope před podáním přihlášky na soutěž počítejte prosím s lhůtou zpracování přihlášky 5 pracovních dní.

Rozhodčí

Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit jednoho rozhodčího pro Speed disciplíny na každé 4 (i započaté) závodníky, a jednoho rozhodčího pro Freestyle na každých 8 (i započatých) závodníků startujících ve freestyle disciplínách.

Přihlášení rozhodčí na speed musí mít minimálně certifikaci IJRU rozhodčí level 1 (https://ijru.sport/rules/judge-training). Pro freestyle musí mít certifikaci level 2 - tj. absolventy školení rozhodčích provedeného certifikovaným školitelem IJRU.
Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci. Pro hodnocení freestyle disciplín budou rozhodčí používat oficiální zařízení (tablet s úhlopříčkou 7") s aplikací JumpRopeJudge. Hodnocení FS na vlastním zařízení nebude povoleno.

Za nedodané freestyle rozhodčí se hradí poplatek 1000 Kč (za každého chybějícího rozhodčího). Bez účasti předepsaného počtu speedových rozhodčí se nemůže tým soutěže zúčastnit (resp. může se zúčastnit jen takový počet závodníků, který odpovídá počtu dodaných speed rozhodčích).

V případě neúčasti přihlášených závodníků se zpětně nesnižuje požadovaný počet rozhodčích pro daný tým a rozhodčí není možné odhlásit.

Přihlašování

Nejzazší termín pro přihlášení závodníků na Reprezentační soutěž je 7. 5. 2023. Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl odesláním elektronické přihlášky výhradně formulářem na webu (zaslání e-mailem není možné). K přihlášce týmu/oddílu se přikládá přehled jednotlivých závodníků, který je ke stažení u formuláře přihlášky.

Rámcový harmonogram

 • 9:00 Otevření haly, registrace
 • 9:30 Start závodu
 • 16:30 Vyhlášení
 • 17:00 Ukončení závodu

Harmonogram se může měnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků a bude upřesněn týden před konáním soutěže.

Další informace a pokyny

Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice.

Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a v rozsahu uvedeným v přihlášce.

Každý závodník je povinen mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku. Před soutěží budou závodníci požádáni, aby předložili lékařské potvrzení ke kontrole, eventuálně je možné jej zaslat s předstihem e-mailem.

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu  olga.kepkova@czechjumprope.cz nejpozději 12. 5. 2023. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF, SRTF, DDSF, DDPF, DDTF, WHPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít (například SRPF_SkokaniCZ_NovotnaDvorakova.mp3). Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin.

Po celou dobu soutěže musí mít nezletilí závodníci zajištěn dozor dospělé osoby. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání soutěže. Všichni závodníci, trenéři i doprovod jsou povinni seznámit se s Pravidly účasti na soutěži a dodržovat je.

Antidoping

Czech Jump Rope se hlásí k principu čistého sportu. Vyzýváme všechny týmy, trenéry a závodníky, aby se seznámili s obsahem Světového antidopingového kodexu a bez výjimek se jím řídili. Více informací na: www.antidoping.cz 


Místo konání soutěže

Hala Věry Čáslavské
Pod školou 447, 25228 Černošice

https://mapy.cz/s/fatenejefe

Kontakt

Petra Jeřábková
petra.jerabkova@czechjumprope.cz 
tel.: 603 800 913


MČR v předchozích letech: