Registrace do Czech Jump Rope

Registrace individuálních členů

Pokud registrujete sebe nebo své dítě samostatně, vyplňte prosím elektronickou přihlášku:

Registrace oddílu/týmu

Pro zaregistrování svého oddílu do Czech Jump Rope využijte formulář níže a přiložte seznam členů oddílu v tabulce, kterou si můžete stáhnout zde (vyberte formát, který vám nejlépe vyhovuje):

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obracejte na Markétu Cajthamlovou.

Odesláním elektronické přihlášky týmu/oddílu a jeho členů uděluji výslovný souhlas organizaci Czech Jump Rope, z. s. se sídlem Langweilova 694, Praha 9 - Hostavice, IČ: 07647476, zapsané spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 71189.(dále jen "Správce"), aby zpracovávala osobní údaje přihlašovaných osob.

Prohlašuji, že jako správce těchto osobních údajů mám od všech přihlašovaných osob nebo jejich zákonných zástupců souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže, a rovněž mám souhlas s předáním těchto údajů Czech Jump Rope, z. s.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webové stránce www.czechjumprope.cz/gdpr

Souhlas se zpracováním osobních údajů se týká zejména:

1) Pořizování fotografií a videozáznamů z akcí správce, a to pro účely pořizování záznamů, pro účely evidence, archivace a propagace správce a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména a příjmení, na webových stránkách správce, na webových sociálních sítích správce, propagačních tiskovinách správce, v publikacích, v místním a regionálním tisku a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem správce. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 20 let. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu.

2) Zpracování jména, příjmení, rodného čísla a data narození, adresy trvalého pobytu, telefonního čísla a emailové adresy evidovaného člena, a to pro účely identifikace v rámci organizace správce, příp. pro identifikaci v organizacích, kde je správce členem, dále pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem správce.

3) Zpracování jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy kontaktní osoby pro účely vedení evidence a pro komunikaci související s běžným provozem správce.