Co je to Jump Rope

Jump rope (US angl.) = Rope skipping (UK angl.)

Jump rope je sportovní forma skákání přes švihadlo. V rámci jump rope sportu lze trénovat a závodit v mnoha disciplínách.

Rychlostní disciplíny (speed): úkolem je v daném časovém intervalu naskákat co nejvíce předem určených skoků. Např. kolik skokan naskáče za 30 sec střídnonož, kolik skokan naskáče za 30 sec dvojšvihů (při jednom výskoku se švihadlo protočí pod nohami dvakrát) apod. Závodit mohou jednotlivci, dvojice nebo čtveřice. Samostatnou disciplínou je pak speed 180 sec střídnonož a také trojšvihy.

Freestyle disciplíny: skokani skáčí přes švihadlo různé triky, taneční kroky, využívají gymnastiku či tzv. silové prvky, to vše současně se skákáním přes švihadlo. Ve freestylových disciplínách mohou opět soutěžit jednotlivci, dvojice, čtveřice i větší týmy.

Chinese wheel: dva skokani točí dvěma švihadly, přičemž v jedné ruce drží každý skokan ručku jednoho švihadla a v druhé ruce ručku druhého švihadla. V této podobě se závodí pouze freestyle ve dvojicích. Nicméně touto formou lze postavit i trojice či čtveřice.

Double dutch: disciplína se dvěma dlouhými švihadly pro 3 a více skokanů, minimálně 2 z nich točí a minimálně jeden skáče ve švihadlech. Na závodech se soutěží v Double dutch single (3 skokani), Double dutch pairs (4 skokani), Double dutch triad (5 skokanů), Double dutch contest (neomezený počet skokanů) a v rychlostních disciplínách 4x30 vteřin a 1x60 vteřin.Vysvětlení závodních disciplín rope skippingu pro začínající trenéry a skokany

Single Rope Speed Sprint

Jeden závodník skáče střídnonož po dobu 30 vteřin (podívat se na video). Po chybě může znovu začít skákat a pokračovat až do zaznění závěrečného signálu. V přeskocích se musí střídat obě nohy. Do skóre se započítává jen pravá noha.

Single Rope Double Unders Relay

Dva závodníci skáčí dvojšvihy ve štafetě - každý po dobu 30 vteřin. Střídají se při zaznění signálu (pípnutí). Po chybě může závodník znovu začít skákat a pokračovat až do zaznění závěrečného signálu. Započítávají se pouze přeskoky, kdy se švihadlo protočí 2x. Jednoduché přeskoky se nezapočítají, ale nejsou penalizované.

Single Rope Speed Endurance

Jeden závodník skáče střídnonož po dobu 3 minut. Po chybě může znovu začít skákat a pokračovat až do zaznění závěrečného signálu. V přeskocích se musí střídat obě nohy. Do skóre se započítává jen pravá noha.

Single Rope Speed Relay

Čtyři závodníci skáčí střídnonož ve štafetě - každý po dobu 30 vteřin (podívat se na video). Střídají se při zaznění signálu (pípnutí). Po chybě může závodník znovu začít skákat a pokračovat až do zaznění závěrečného signálu. Do skóre se započítává jen pravá noha.

Single Rope Triple Unders

Jeden závodník skáče trojšvihy - čas není omezen, ale jiné skoky než trojšvihy nejsou povoleny (vyjma přípravných skoků). Při chybě do 15 přeskoků v prvních 30 vteřinách je možný opakovaný pokus.

Double Dutch Speed Sprint

Jeden závodník skáče střídnonož po dobu jedné minuty ve dvou protisměrně se točících švihadlech (double dutch). Do skóre se započítává jen pravá noha (podívat se na video).

Double Dutch Speed Relay

Čtyři závodníci skáčí střídnonož ve štafetě (podívat se na video) - každý po dobu 30 vteřin ve dvou protisměrně se točících švihadlech (double dutch). Závodníci a točiči se střídají v přesně daném pořadí a předepsaným způsobem tak, aby každý 1x skákal a 2x točil. Do skóre se započítává jen pravá noha.

Single Rope Individual Freestyle

Rope skippingová sestava jednoho závodníka trvající maximálně 75 vteřin, sestávající z nejrůznějších dovedností a triků. Skáče se na hudbu, měla mj. obsahovat předepsané povinné prvky dle pravidel.

Single Rope Pair Freestyle

Rope skippingová sestava dvou závodníků trvající maximálně 75 vteřin, sestávající z nejrůznějších dovedností a triků. Závodníci skáči synchronně na hudbu, musí mj. splnit předepsané povinné prvky, včetně několika vzájemných spoluprací.

Single Rope Team Freestyle

Stejně jako Single Rope Pair Freestyle, ale v předvedení čtyřmi závodníky současně.

Double Dutch Single Freestyle

Rope skippingová sestava tří závodníků trvající maximálně 75 vteřin, sestávající z nejrůznějších dovedností a triků s double dutch švihadly. Skáče se na hudbu, měla mj. obsahovat předepsané povinné prvky dle pravidel.

Double Dutch Pair Freestyle

Stejně jako Double Dutch Single Freestyle, ale v předvedení čtyř závodníků (dva točí, dva skáčí).

Double Dutch Triad Freestyle

Stejně jako Double Dutch Single Freestyle, ale v předvedení pěti závodníků (dva točí, tři skáčí).

Wheel Pair Freestyle

Rope skippingová sestava dvou závodníků trvající maximálně 75 vteřin, sestávající z nejrůznějších dovedností a triků, kdy závodníci skáčí tzv. wheel - mají dvě švihadla a každý drží jednu ručku svého a jednu ručku druhého švihadla. Skáče se na hudbu, měla mj. obsahovat předepsané povinné prvky dle pravidel.