Mistrovství České republiky Jump Rope 2019

Czech Jump Rope pořádá 30. listopadu 2019 otevřené Mistrovství České republiky ve sportovní hale Věry Čáslavské v Černošicích.

Soutěžní disciplíny Speed

 • SR Speed 1x30s
 • SR Speed 1x180s
 • SR Speed Relay 4x30 s
 • SR Pairs Double Unders 2x30s
 • Double Dutch Speed Relay 4x30s
 • Double Dutch Speed Sprint 1x60s

Soutěžní disciplíny freestyle

 • SR Pair Freestyle (s hudbou)
 • SR Team Freestyle (s hudbou)
 • Dobule Dutch Single Freestyle (s hudbou)
 • Wheel Freestyle (s hudbou)

Věkové kategorie

 • 11 let a mladší
 • 12 - 14 let
 • 15 - 24 let
 • 25 let a starší

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 8. 2019. Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

V soutěžních disciplínách SR Speed 1x30s a SR Speed 1x180s soutěží muži a ženy zvlášť. Ostatní disciplíny nejsou rozlišovány dle pohlaví.

V jedné kategorii dle pohlaví a věku musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu závodníků/týmů se daná kategorie slučuje s nejbližší (vyšší, pokud je) věkovou kategorií (v případě jednotlivců s nejbližší kategorií stejného pohlaví).

Doporučené kvalifikační limity pro skokany starší 10 let jsou v disciplíně SR Speed 1x30s 55 přeskoků, v disciplíně SR Speed 1x180s 250 přeskoků. Pro mladší skokany nejsou kvalifikační limity stanoveny.

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného.

Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí.

Startovné

Startovné za jednoho přihlášeného závodníka je 600 Kč, bez ohledu na počet disciplín, ve kterých závodí.
Zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope je 400 Kč za závodníka. Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k 30. 10. 2019.

Startovné se hradí převodem, vždy společně za celý tým/oddíl, nejpozději do 8. 11. 2019. Písemné potvrzení o uhrazení startovného vystaví Czech Jump Rope na vyžádání.

Rozhodčí

Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit jednoho rozhodčího pro Speed disciplíny na každé 4 (i započaté) závodníky, a jednoho rozhodčího pro Freestyle na každých 8 (i započatých) závodníků startujících ve freestyle disciplínách. V případě, že rozhodčí nebudou v dostatečném počtu přihlášeni (nebo se přihlášení rozhodčí soutěže nezúčastní), uhradí tým/oddíl cenu 500 Kč za každého chybějícího rozhodčího.

Přihlášení rozhodčí musí být držiteli certifikace rozhodčího IJRU 1. třídy pro speed pro disciplíny a 2. třídy pro freestyle disciplíny. Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj klicker nebo mobilní aplikaci, pro freestyle musí mít mobilní aplikaci IJRU. 

Přihlašování

Nejzazší termín pro přihlášení závodníků na MČR Jump Rope 2019 je 8. 11. 2019. Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl odesláním přihlášky na webových stránkách Czech Jump Rope. K přihlášce týmu/oddílu se přikládá přehled jednotlivých závodníků.

Rámcový harmonogram

 • 8:00 Otevření haly, registrace
 • 9:00 Start závodu
 • 17:30 Vyhlášení
 • 18:00 Ukončení závodu

Harmonogram se může měnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků.

Další informace a pokyny

Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice.

Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a v rozsahu uvedeným v přihlášce.

Každý závodník je povinen mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku.

Velmi uvítáme předvedení vaší nesoutěžní freestyle show v přestávkách mezi disciplínami. Show může být v délce cca do 10 minut.

Hudební doprovod pro freestyle disciplíny a pro freestyle show zašlete e-mailem na adresu sarka.plazzerova@czechjumprope.cz nejpozději 8. 11. 2019. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRPF, SRTF, DDSF, WF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít. Délka hudební stopy musí být 75 vteřin.

Po celou dobu soutěže musí mít nezletilí závodníci zajištěn dozor dospělé osoby. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání soutěže.

Ve sportovní hale je k dispozici bufet s drobným občerstvením.

Parkování je možné zdarma před sportovní halou nebo v okolních ulicích.

Místo konání soutěže

Hala Věry Čáslavské
Pod školou 447
252 28 Černošice

Kontakt

Šárka Plazzerová
sarka.plazzeova@czechjumprope.cz 
tel.: 605 231 412


 Dotazy k MČR Jump Rope 2019