Školení rozhodčích II. - pro pokročilé

Czech Jump Rope pořádá další běh školení pro rozhodčí národních a mezinárodních rope skippingových soutěží. Dvoudenní školení proběhne o víkendu 14. - 15. 10. 2023 v Praze na Proseku v Kulturním a rodinném centru Knoflík, Jablonecká 723/4, Praha 9.

Školením bude provázet Anežka Bočková, certifikovaný Judge Clinician IJRU. Nouze nebude o praktické ukázky a všechna hodnocení si na místě rovnou vyzkoušíme.

Školení vychází z nové strategie vzdělávání a je koncipováno jako navazující školení pro absolventy Školení pro rozhodčí I., kteří již získali základní praxi na soutěžích nižších výkonnostních úrovní a chtějí své znalosti a dovednosti dále rozvíjet. Obsahem školení jsou všechny speed i freestyle disciplíny v plném rozsahu a výstupem je pak certifikace IJRU rozhodčí Level 2. Podmínkou absolvování školení je splnění online kurzů na IJRU online portálu nejpozději 2 týdny před začátkem školení. 

Materiály ke školení

Online kurzy

Nejpozději 2 týdny před začátkem školení musí mít každý účastník splněny online kurzy na portálu IJRU. Do portálu je třeba se nejdříve registrovat. Poté prosím absolvujte následující kurzy:

 • Fundamentals - v2.0.0.
 • Speed - v2.0.0.
 • Presentation - v2.0.0.
 • Required elements - v2.0.0.
 • Difficulty - v2.0.0.

Všechny online kurzy jsou bohužel pouze v anglickém jazyce.

Program a předběžný harmonogram

Školit budeme rozhodčí speed a freestyle disciplín dle aktuálních pravidel IJRU v úrovni Level 2.

Sobota 9 - 17 hodin - freestyle: povinné prvky a obtížnost
Neděle 9 - 16:30 hodin - freestyle: prezentace; speed

Cena

 • Základní cena: 3000 Kč
 • Zvýhodněná cena pro členy Czech Jump Rope: 1600 Kč
 • Refresh: 400 Kč (pro rozhodčí, kteří již dané školení absolvovali)
Cena zahrnuje pouze účast na školení. Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami. 

Lektorem je Anežka Bočková, certifikovaný Judge Clinician IJRU. Školení bude provázeno spoustou praktických ukázek a cvičení, aby si všichni účastníci co nejlépe osvojili nové dovednosti.

S sebou musí účastníci mít:

 • přezutí do tělocvičny
 • clicker nebo mobilní aplikaci pro měření speedových disciplín (platí pro oba dny)
 • mobilní telefon/tablet s nainstalovanou aplikací Jump Rope Judge v aktuální verzi

Absolvování tohoto školení opravňuje účastníky k získání certifikátu IJRU rozhodčí Level 2 v IJRU online portálu. Školení je určeno účastníkům od 16 let.

Platba probíhá předem převodem na základě vystavené faktury. Není-li faktura uhrazena v termínu splatnosti, přihláška se stornuje. Pro využití zvýhodněné ceny pro členy, musí být účastník členem Czech Jump Rope nejpozději v den zaslání přihlášky na školení.

Organizátor si vyhrazuje právo školení zrušit v případě, že nebude naplněna minimální kapacita přihlášených účastníků (6 osob) nebo při zásahu vyšší moci, která by konání akce znemožnila. Cena se v tomto případě vrací v plné výši.

Uzávěrka přihlášek do 30. 9. 2023. V případě zájmu o školení po tomto datu, nás kontaktujte na některém z níže uvedených emailů.  

Při zrušení účasti účastníkem po 8. 10. 2023 ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nařízené karantény se vrací 50 % ceny.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Přihláška na školení rozhodčích