Proběhla Valná hromada Czech Jump Rope

14.11.2021

V pátek 12. listopadu 2021 proběhla v Praze řádná Valná hromada Czech Jump Rope, na které jsme měli tu čest přivítat i zástupce nově přijatých členů.

Po třech letech existence svazu byla tato Valná hromada volební - zástupci členů volili členy Výkonného výboru na další tříleté funkční období a poprvé také Kontrolní komisi.

Nově bude Výkonný výbor působit ve složení:

  • Martina Varkočková ve funkci prezidenta
  • Petra Jeřábková ve funkci viceprezidenta
  • Olga Kepková ve funkci viceprezidenta
  • Jan Dostál jako člen Výkonného výboru
  • Šárka Plazzerová jako členka Výkonného výboru

Kontrolní komise byla zvolena ve složení:

  • Pavla Korábová
  • Anna Nývltová
  • Jana Štefanová

Anežka Bočková, dosavadní členka Výkonného výboru, pokračuje ve funkci předsedy Technické komise, nadále bude zastřešovat vzdělávání rozhodčích, dohlížet na aplikaci IJRU pravidel a působit jako zástupce Czech Jump Rope v Technical Congress IJRU.