Proběhla řádná Valná hromada svazu

15.05.2023

Czech Jump Rope uspořádal 13. 5. 2023 řádnou Valnou hromadu, na které se sešli zástupci členských týmů a v rámci obvyklé agendy schválili Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2022, Zprávu o činnosti Technické komise a ratifikovali nové členy.

Pravidelný termín konání Valné hromady se tak přesouvá na jarní měsíce, aby lépe korespondoval s průběhem závodní sezóny a účetního roku.