Školení rozhodčích I. - pro začátečníky

Czech Jump Rope zve začínající a mírně pokročilé rozhodčí na nové  školení, které je svým obsahem přizpůsobeno pro soutěže nižší výkonnostní úrovně.

Dvoudenní školení rozhodčích I. proběhne o víkendu 14. - 15. 10. 2023 v Praze na Proseku v Kulturním a rodinném centru Knoflík, Jablonecká 723/4, Praha 9.

Školením bude provázet Anežka Bočková, Anna Nývltová a Michal Trojan, certifikovaní Judge Clinicians IJRU. Nouze nebude o praktické ukázky a všechna hodnocení si na místě rovnou vyzkoušíme.

Školení vychází z nové strategie vzdělávání a je koncipováno jako první školení pro nové rozhodčí, kteří by svou rozhodcovskou praxi měli začínat na soutěžích nižších výkonnostních úrovní a/nebo především jako rozhodčí pro speed disciplíny. Obsahem školení jsou všechny speed disciplíny, u freestyle disciplín pak pouze single rope individual freestyle, single rope pair freestyle a single rope team freestyle; obtížnost a povinné prvky pouze do level 2 (včetně) a prezentace.

Materiály ke školení

Program a předběžný harmonogram

Školit budeme rozhodčí speed a vybraných freestyle disciplín dle aktuálních pravidel IJRU, s omezením prvků obtížnosti na level 2 a nižší.

Sobota 9 - 17 hodin - freestyle: povinné prvky a obtížnost
Neděle 9 - 16:30 hodin - freestyle: prezentace; speed

Cena

  • Základní cena: 3000 Kč
  • Zvýhodněná cena pro členy Czech Jump Rope: 1600 Kč
  • Refresh: 400 Kč (pro rozhodčí, kteří již dané školení absolvovali)
Cena zahrnuje pouze účast na školení. Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami. 

Lektory jsou Anežka Bočková, Anna Nývltová a Michal Trojan certifikovaní Judge Clinicians IJRU. Školení bude provázeno spoustou praktických ukázek a cvičení, aby si všichni účastníci co nejlépe osvojili nové dovednosti.

S sebou musí účastníci mít:

  • přezutí do tělocvičny
  • clicker nebo mobilní aplikaci pro měření speedových disciplín (platí pro oba dny) 
  • mobilní telefon/tablet s nainstalovanou aplikací Jump Rope Judge v aktuální verzi 

Absolvování tohoto školení bude uznanou kvalifikací pro výkon funkce rozhodčích na soutěžích nižší výkonnostní úrovně, absolventi obdrží certifikát Czech Jump Rope o absolvování základů pro rozhodčí. Školení je určeno účastníkům od 14 let.

Platba probíhá předem převodem na základě vystavené faktury. Není-li faktura uhrazena v termínu splatnosti, přihláška se stornuje. Pro využití zvýhodněné ceny pro členy, musí být účastník členem Czech Jump Rope nejpozději v den zaslání přihlášky na školení.

Organizátor si vyhrazuje právo školení zrušit v případě, že nebude naplněna minimální kapacita přihlášených účastníků (6 osob) nebo při zásahu vyšší moci, která by konání akce znemožnila. Cena se v tomto případě vrací v plné výši.

Uzávěrka přihlášek do 30. 9. 2023. V případě zájmu o školení po tomto datu, nás kontaktujte na některém z níže uvedených emailů. 

Při zrušení účasti účastníkem po 8. 10. 2023 ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nařízené karantény se vrací 50 % ceny.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Přihláška na školení rozhodčích

Předchozí běhy školení pro rozhodčí: 2019 a 2020