Školení rozhodčích pro MČR 2019

Cezch Jump Rope pořádá 28. a 29. září 2019 dvoudenní školení rozhodčích speed a freestyle disciplín. Školení bude probíhat v Praze nebo nejbližším okolí.

Školit se budou pravidla, podle kterých se bude soutěžit na listopadovém MČR jump rope 2019. Cílem školení je připravit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích pro tuto soutěž. Školení je dvoudenní, aby byl dostatek času na praktické ukázky a procvičení získaných dovedností.

Školení se mohou účastnit jak trenéři, tak aktivní skokani starší 15ti let, bez ohledu na to, zda reprezentují některý oddíl či se skákání věnují jako jednotlivci.

Rámcový program školení:
1. den dopoledne - speed rozhodčí, single, team, double dutch - praktická cvičení
1. den odpoledne - freestyle rozhodčí prezentace - teorie, praktická cvičení (videa, figuranti)
2. den - freestyle rozhodčí content, head judge - teorie, praktická cvičení (videa, figuranti)

Absolventi školení obdrží certifikát Czech Jump Rope, který je opravňuje působit jako rozhodčí na MČR a dalších soutěžích.

Přihlašování na školení do 12. 9. 2019
Cena dvoudenního školení (min. 12 hodiny výuky) je 1200 Kč.
Registrovaní členové Czech Jump Rope platí zvýhodněnou cenu 200 Kč.

Podrobné informace o místě konání a přihlášky zveřejníme na našem webu nejpozději 15. 8. 2019.