Podmínky účasti na workshopu

  1. Účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje včetně kontaktu jsou aktuální a pravdivé.
  2. Vyplněná přihláška musí být odeslána nejpozději do 29. 2. 2020, přihláška je závazná.
  3. Cena za workshop musí být za účastníka zaplacena bankovním převodem na účet 2101549907/2010 nejpozději do deseti dnů po odeslání přihlášky, jinak je přihláška neplatná. Do poznámky se uvádí jméno a příjmení účastníka, popřípadě název týmu při hromadné platbě.
  4. Pro nárokování cenového zvýhodnění pro členy Czech Jump Rope se musí účastník registrovat do Czech Jump Rope, z.s. a uhradit členský příspěvek nejpozději ve stejný den, kdy se registruje na workshop a hradí cenu workshopu.
  5. Při neúčasti na workshopu ze zdravotních důvodů po předložení lékařského potvrzení může být vráceno 50 % ceny workshopu. Z jiných důvodů nebude cena vrácena.
  6. Každý nezletilý účastník musí mít po celou dobu workshopu zajištěn dozor dospělé osoby - zákonného zástupce nebo trenéra. Účastník či zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci, které by mohly vzniknout v průběhu akce. Doporučujeme zajištění úrazového pojištění a pojištění na škodu.
  7. Účastníci jsou povinni po celou dobu konání akce dodržovat pokyny organizátora i lektorů a dbát na bezpečnost svou i ostatních účastníků.
  8. Osobní údaje předávané účastníky při registraci slouží pro organizační zajištění akce. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji jsou na webu správce.
  9. Účastník či zákonný zástupce souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů v průběhu akce, s archivací médií a jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v tisku, na internetu, atp.
  10. Organizátorem akce je Czech Jump Rope, z.s.