Novinky o virtuálním mistrovství světa 2021, zprávy z Technického kongresu a změna pravidel pro virtuální mistrovství světa 2021

07.11.2020

International Jump Rope Union (IJRU) se po mnoha úvahách rozhodl v roce 2021 uspořádat online virtuální mistrovství světa. Nahradí tak mistrovství naplánované na červenec 2021 v kanadské Ottawě. Série virtuálního mistrovství světa bude obsahovat:

  • Virtuální mistrovství světa
  • Virtuální mistrovství světa juniorů
  • Virtuální mezinárodní otevřený turnaj

Vzhledem k obavám o zdraví a bezpečnost a také kvůli globální nejistotě cestování je toto řešení pro IJRU nejlepším způsobem, jak zůstat aktivní i v roce 2021.

Zároveň se dne 24. října 2020 prostřednictvím videokonference sešel Technický kongres, aby hlasoval na změnách pravidel pro virtuální mistrovství IJRU 2021. Na zasedání bylo zastoupeno 21 národních organizací (NGB), přičemž každá NGB měla 1 hlas a 2 delegáty a vyšly z něj níže uvedené změny.


Změny pravidel pro účely konání Virtuálního Mistrovství světa 2021


Show Freestyle

Show Freestyle byl z konání Virtuálního Mistrovství světa (MS) stažen, neuskuteční se. Hlavní důvody pro toto rozhodnutí:

  • bylo by obtížné zajistit, aby národní svazy dodali videa týmů tak, aby bylo možno jasně ohodnotit všechny závodníky a prvky
  • v mnoha zemích platí z důvodů pandemických omezení trénovat ve větším počtu závodníků

Přešlapy

Přešlapy se nebudou při hodnocení započítávat, za přešlapy tedy nebudou počítány srážky. Hlavní důvody pro toto rozhodnutí:

  • bylo by obtížné zajistit, aby kamera byla vždy schopna přesně zachycovat celou rozlohu závodního pole, jak je stanoveno ve standardních pravidlech
  • pro některé týmy může být obtížné mít přístup do dostatečně velikých cvičebních prostor
  • tím, že se přešlapy nebudou hodnotit, usnadní to práci jak filmařům, tak následně rozhodčím

Povinné prvky

Pro disciplíny Single Rope Pairs Freestyle a Single Rope Team Freestyle neplatí povinnost zahrnout povinné prvky: spolupráce. Spolupráce jako takové jsou v sestavách povoleny, nicméně závodníci, kteří je do sestav nezahrnou, za to nebudou penalizováni (nedojde ke srážce bodů). Ostatní povinné prvky zůstávají zachovány. Hlavní důvody pro toto rozhodnutí:

  • v některých zemích platí přísná omezení a požadavky na zachování dostatečné vzdálenosti
  • vynechání povinného prvku spolupráce umožní všem týmům, aby se soutěže zúčastnily, aniž by byly penalizovány

Jelikož při disciplínách Double Dutch freestyle je zachovávána větší vzdálenost, nebylo nutné vynechávat povinné prvky spolupráce z těchto disciplín.

Rekordy

Bylo rozhodnuto, že nejlepší výkony (světové rekordy) v rámci Virtuálního MS 2021 budou evidovány odděleně od světových rekordů zaznamenaných na "živých" soutěžích. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí je velká odlišnost podmínek obou typů soutěží.

Titul

Vítězové disciplín získají titul "Virtual World Champion" (Virtuální mistr světa).

Způsob nahrávání a odesílání videí

Videa budou IJRU zasílána jednotlivými národními svazy. IJRU nebude akceptovat videa od jednotlivých závodníků či klubů.

Závodníci mohou natočit libovolný počet videí a rozhodnout se, které video pošlou jako závodní.

Pracuje se na úplných podmínkách zasílání videí. IJRU spolupracuje s QTV tak, aby poskytla jasné instrukce a zásady, jak by videa měla být natočena. Stříhání videí není povolené a pokud k němu dojde, je to důvod k automatické diskvalifikaci.

Harmonogram MS 2021

IJRU připravuje detaily, podmínky a uzávěrky registrací a zasílání videí. S velkou pravděpodobností to bude stejné, jak bylo plánováno na MS 2020. Národní svazy mohou očekávat, že uzávěrka registrací bude v průběhu března. Uzávěrky pro zaslání videí budou v dubnu nebo květnu. Oficiální harmonogram bude zveřejněn před koncem kalendářního roku.


Kompletní znění pravidel v anglickém originále najdete pod textem. Kdyby Vám nebylo cokoli jasné a potřebovali byste poradit, můžete se obrátit na naši technickou komisi.