Školení pro začínající rozhodčí

07.04.2022

V souladu s novou Strategií vzdělávání rozhodčích, kterou jsme vám prezentovali na únorovém Boot campu vypisujeme na víkend 24. - 25. září první běh Školení rozhodčí I. pro začátečníky.

Školit budeme speed i freestyle podle aktuálně platných pravidel IJRU, u freestylu se však omezíme na obtížnost do levelu 2. Přizpůsobíme tak množství předávaných znalostí tak, aby bylo snadněji zvládnutelné během dvoudenního školení a postačovalo pro hodnocení soutěží nižší výkonnostní úrovně, kde se potkávají začínající a mírně pokročilí závodníci.

Noví rozhodčí tak získají potřebnou praxi a jistotu v rozhodování a budou moci následně navázat klasickým Školením pro rozhodčí IJRU Level 2, které již absolventy opravňuje k rozhodování na soutěžích všech úrovní.