Seminář pro trenéry v září

02.08.2021

Na 4. září vypisujeme další jednodenní seminář pro trenéry začínajících skokanů. Seminář je idální pro ty z vás, kdo by chtěli už v tomto školním roce začít s kroužkem pro děti. Seminář se bude konat v malém počtu účatníků, takže každému budeme věnovat individuální péči, zodpovíme přípradné dotazy a zaměříme se právě na to, co vás bude zajímat.