Jak na švihadlo - seminář

Czech Jump Rope pořádá jednodenní semináře pro trenéry začínajících skokanů, učitele tělesné výchovy a vedoucí volnočasových kroužků.

Na semináři se seznámíte se základy sportovního skákání přes švihadlo, naučíte se, jak trénovat od úplných začátků - jak rozpoznat a vyřešit chyby a problémy při skákání, jak se naučit základní i pokročilejší dovednosti. Věnovat se budeme nejedn skákání jednotlivců s jedním švihadlem, ale také dovednostem ve dvojici s jedním švihadlem, double dutch (skákání ve dvou dlouhých švihadlech) a dalším typům skákání. Seminář je zaměřen především na práci s dětmi, ale naprostou většinu tipů a triků využijete i v tréninku dospělých.

Kurz vždy přizpůsobujeme aktuálním potřebám a přáním účastníků, kteří se na semináři sejdou, aby si každý odnesl takové dovednosti, které ve své praxi nejvíce potřebuje.

Výuka probíhá v tělocvičně praktickou formou - všechno si tedy můžete rovnou vyzkoušet.

Co o semináři říkají naši absolventi?

"Krásná struktura triků od nejlehčích po ty těžší, hezky to na sebe navazovalo a dávalo to smysl."

"Bylo to naprosto skvělé! Moc děkuji za vše! Seminář mi dal mnoho a těším se až nabyté vědomosti a zkušenosti vyzkouším v praxi. "

"Líbila se mi posloupnost celého kurzu od úplných začátků - skvělý návod jak začít."

Nejbližší termíny seminářů

11. 2. 2023 - Praha, 9 - 16 hodin


Co potřebujete s sebou: sportovní oblečení, halovou obuv, jídlo, pití, dobrou náladu a chuť naučit se něco nového. Švihadla vám rádi zapůjčíme na místě.

Cena: 1400 Kč za celodenní seminář

Uzávěrka přihlášek je týden před konáním semináře. V případě neúčasti ze zdravotních důvodu (po předložení lékařského potvrzení) je možné účast přesunout na pozdější termín nebo změnit přihlášeného účastníka.


Přihláška na seminář

Přihlášku prosím odešlete za každého účastníka samostatně. Minimální věk účastníků je 16 let.

Fakturu a podrobné organizační informace zašleme na uvedený e-mail. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail petra.jerabkova@czechjumprope.cz


Czech Jump Rope si vyhrazuje právo na zrušení semináře nejméně týden před jeho konáním v případě, že se nenaplní minimální kapacita semináře. Kurzovné se v tom případě vrací v plné výši, nebo se účastníci v případě zájmu mohou přesunout na pozdější termín.

V případě mimořádných událostí nebo omezení pořádání hromadných akcí úředním rozhodnutím se kurzovné účastníkům vrací v plné výši.