ERSO mezinárodní trenérský program

25.02.2020

Evropská rope skippingová organizace (ERSO) bude pořádat ve dnech 25. - 26. dubna 2020 ve Finsku (poblíž Helsinek) Mezinárodní trenérský víkend.