Akreditovaný kurz
Trenér Rope Skipping


"Splň si svůj sen a dělej to, co miluješ!"

Czech Jump Rope nově nabízí akreditovaný kurz Trenér Rope Skipping - jedná se o studium ukončené absolutoriem a odbornou zkouškou před 3 člennou odbornou komisí, které opravňuje absolventa k získání živnostenského oprávnění pro trenérskou činnost.

Nabízíme vám kurz s opravdovými odborníky, kde získáte mnoho praktických zkušeností a informací o trenérské činnosti, zdravém životním stylu, lidském organismu a jeho specifikách v určitých životních etapách. Náš kurz klade velký důraz na praktické informace. Naučíte se pracovat s jednotlivými věkovými i výkonnostními kategoriemi závodníků. Seznámíte se s pravidly rope skippingu, naučíte se, jak vést tréninky, jaké jsou jeho etapy, stavba i plánování. Dozvíte se vše o choreografiích a využití hudby. Součástí kurzu jsou také základy anatomie a fyziologie zátěže, výživy a psychologická příprava závodníka.

Rozsah kurzu

 • obecná část v délce 50 hodin
 • část specializace je v délce 100 hodin
 • povinná docházka dle směrnic MŠMT je minimálně 80 %
 • kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné práce, ústní a praktické části
 • přihlašování na kurz 2022/23 je ukončeno, další termíny budou vypsány v příštím roce

Vstupní předpoklady

 • věk minimálně 18 let
 • dobrý zdravotní stav
 • ukončené střední vzdělání dle Zák. č.561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Školicí tým

 • Mgr. Olga Kepková - odborný garant kurzu
 • Ing. Martina Varkočková, Ph.D.
 • Bc. Anežka Bočková

Cena kurzu

 • kurz v délce 150 vyučovacích hodin: 15 000 Kč
 • závěrečná zkouška: 2 000 Kč 

Dotazy, případně další informace: olga.kepkova@czechjumprope.cz

Trenérský kurz - 2022/2023

Kurz bude probíhat o prodloužených víkendech (pátek - neděle). Obecná část je v délce 50 hodin, část specializace je v délce 100 hodin. Délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Přihlašování na kurz je ukončeno.


Kde kurz probíhá:

TJ Sokol Černošice
Fügnerova 263
252 28 Černošice