Pravidla a doporučení pro soutěžní videa
Virtuální mistrovství světa IJRU 2021


Aby bylo možné spravedlivě a přesně vyhodnotit soutěžní videa pro MS 2021, stanovuje IJRU následující požadavky a doporučení.

Požadavky: Bez dodržení všech níže uvedených požadavků může být video diskvalifikováno. Je důležité všem požadavkům dobře rozumět a důkladně je prostudovat.

Doporučení: Jedná se o rady pro vytvoření co nejlepšího videa, včetně tipů pro snazší splnění požadavků a dobrou kvalitu videa pro účely online přenosu.

Požadavek: Ověřitelnost videa

Pro provedení identifikace závodníků musí všichni závodníci vždy na začátku videa stát na místě a dívat se po dobu tří vteřit směrem do kamery. Během této doby musí také do kamery ukázat ověřovací QR kód, aby prokázali, že záznam videa je z období určenému k soutěži. Všichni závodníci musí zůstat bez přerušení v záběru kamery po celou dobu - od počátečního ověření až do konce sestavy/soutěžního vstupu.

Požadavek: Dodatečné úpravy videa/zvuku nejsou povoleny

Jakékoli úpravy videa (kromě vystřižení začátku nebo konce) jsou přísně zakázány. Pokud se zjistí, že odeslané video bylo dodatečně upravováno, povede to k diskvalifikaci, případným dalším sankcím a disciplinárnímu řízení v souladu s Kodexem chování a etiky IJRU.

Zakázané úpravy po záznamu zahrnují (mimo jiné):

  • Přiblížení / oddálení

  • Úprava časování

  • Přidávání titulků

  • Převod / překódování

  • Úprava jasu, kontrastu

  • Úprava zvuku

  • Přidávání filtrů

  • Jakákoli jiná změna než oříznutí začátku / konce videa, i když tato úprava závodníky nijak nezvýhodňuje

Technické požadavky a doporučení

Požadavky Doporučení
Formát videa: na šířku, nikoliv na výšku Rozlišení 1080p nebo 720p
Nahrávejte rychlostí 50 snímků za sekundu (50 FPS), 60 snímků za sekundu (60 FPS) nebo vyšší Viz pokyny
Záběr videa by měl být pevný - pohyb, posouvání nebo zvětšení během záznamu není povoleno Aby byla kamera stabilní, doporučujeme použít stativ; může pomoci technologie stabilizace kamery
Umístěte zdroj zvuku (hudby, časování) do blízkosti kamery, aby byl zvuk jasně zaznamenán. U rychlostních disciplín musí být povely po celou dobu jasně slyšitelné. Pokud je zvuk slabý nebo nemá dostatečnou kvalitu, může to ovlivnit výsledky prezentace závodníků

Ujistěte se, že nahráváte zvuk, a pokud je to možné, vyhněte se nahrávání v hlučném prostředí.

Pro freestylové disciplíny doporučujeme použít hudební doprovod. Před nahráním finálního videa prosím otestujte zvuk záznamu a případě upravte podmínky tak, aby byl zvuk vyhovující.
Video, kde závodník, opustí a znovu vstoupí do záběru, bude automaticky diskvalifikováno. Jakékoli dovednosti nebo kroky, které se vyskytnou mimo záběr nebo budou za překážkou, nemusí být hodnoceny; všichni závodníci by měli být po celou dobu v záběru. Zvažte označení podlahy hranicí, která definuje velikost obrazu na kameře

Nahoře, dole a po stranách záznamu udržujte malou prostorovou rezervu.
Pokud bude v rychlostních disciplínách zhoršená viditelnost pravé nohy nebo před ní bude překážka, nemusí se tyto přeskoky počítat. Při záznamu rychlostních disciplín se snažte udržovat co nejlepší úhel k pravé noze. Je těžší spočítat, když levá noha zhoršuje viditelnost pravé nohy.

Vyhněte se tomu, aby závodníci přecházeli mezi aktivním závodníkem a kamerou.

Další doporučení


Udělejte dopředu několik testovacích nahrávek několik týdnů nebo měsíců před nahráváním finálního videa, abyste mohli případně provést změny a zlepšit kvalitu nahrávky. Nenahrávejte video těsně před termínem odevzdání.

Ujistěte se, že je kamera v úrovni očí a míří přímo na závodníka/y.

Pozadí záběru by mělo být co nejjednodušší, bez jakýchkoliv rušivých vlivů (například pohybujících se lidí), aby zbytečně nebyla narušena pozornost rozhodčích. Pozadí ani podlaha by neměly obsahovat žádná loga nebo značky. Pokud je to možné, využijte pozadí jednotné barvy, která dobře kontrastuje se závodníky.


I když je nejlepší aby se ve videu pokud možno nevyskytovaly osoby, které v danou chvíli nezávodí, video nebude diskvalifikováno za to, že je v záběru trenér či asistent popř. jiné osoby (ale stále platí pravidlo, že by tyto osoby neměly bránit výhledu).

Přidejte 10 sekund před začátkem a 10 sekund po ukončení sestavy/soutěžního vstupu.

Osvětlení by mělo být jasné a konzistentní v celém záběru, bez výrazných stínů. Pokud nahráváte video venku, ujistěte se, že nejste přímo na slunci, a pokud možno umístěte objektiv kamery ve směru světla. Pokud je to možné, nahrávejte v denní době s nejlepším přirozeným světlem.