Proběhla Valná hromada Czech Jump Rope

18.10.2020

V pátek 16. 10. 2020 proběhla další řádná Valná hromada národního rope skippingového svazu Czech Jump Rope. K naší velké radosti se zúčastnili zástupci všech kolektivních členů s hlasovacími právy i zástupci individuálních členů.

Společně jsme si prošli informace o všech událostech uplynulého roku, schválili finanční zprávu a plán na rok následující. Všichni členové nově přijatí od minulé Valné hromady byli ratifikováni, účastníky jsme podrobně seznámili s děním v IJRU, s plány na nadcházející virtuální Mistrovství světa a také s vývojem naší spolupráce s českými zastřešujícími organizacemi i Národní sportovní agenturou.

V závěru proběhla velmi zajímavá diskuse na téma soutěží, Školní ligy a možností dalšího rozšiřování rope skippingu, propagace našeho sportu i Czech Jump Rope jakožto národního svazu.

Všem zástupcům členů děkujeme za účast a jejich proaktivní přístup.