Spolupráce se Švihej!

10.11.2022

V rámci naší dlouhodobé strategie vzdělávání trenérů a rozšiřování povědomí o rope skippingu v ČR jsme navázali spolupráci se Švihej! a metodicky jsme podpořili nově vznikající projekt dětského švihadla.

Sdílení zkušeností, práce s dětmi a výuka základních rope skippingových dovedností jsou pilířem dalšího rozvoje našeho sportu a jsme proto rádi, že jsme svými znalostmi mohli přispět k podpoře skákání u těch nejmenších.