Shrnutí webináře ERSO o výchově talentů

12.04.2021

Zástupce Czech Jump Rope se počátkem března účastnil webináře ERSO na téma výchovy talentů. Zde jsou shrnuty hlavní poznatky, které by mohly být úspěšně aplikovány i ve Vašich týmech.


Webinář ERSO - Talent development (1.3.2021)

Seminář vedl pan Kayan Bool z nizozemského olympijského výboru. Hovořil o zkušenosti Nizozemí, které asi před deseti lety zavedlo tzv. "Pathway Programmes". Jsou to programy pro jednotlivé sportovní asociace a federace, které jim mají pomáhat systematicky vychovávat a vybírat vhodné kandidáty pro seniorskou reprezentaci. Jedná se o vypracovaný systém, který míří na výchovu opravdu špičkových sportovců s ambicemi uspět na kontinentálních, světových či olympijských soutěžích.

Některé zajímavé poznatky, které je možné uplatnit v ČR již nyní, případně v budoucnosti. Některé, možná většinu, těchto bodů již jako trenéři aplikujeme, ale určitě neškodí si je znovu připomenout, uvědomit si je.

  • Je klíčové začít budovat vhodné prostředí/systém v předstihu. Teprve v dobře nastaveném systému se podaří růst talentům, vhodní adepti neproklouznou a umožní to vyrůst řadě těchto talentů.
  • V případě mladých závodníků (juniorních) jsou klíčoví vhodní trenéři. Jejich osobnost je (měla by být) specifická - jsou to lidé, kteří netouží být v záři reflektorů, jde jim o dlouhodobý a komplexní vývoj a rozvoj svěřenců a jsou ochotni/smířeni s tím, že své svěřence předají jiným. Jsou ochotni smířit se s tím, že jejich odchovanci těch největších úspěchů mnohdy dosáhnou až později. (Může se tedy jednoduše stát, že tito trenéři pak nejsou dostatečně připomínáni a poctěni.)
  • Je důležité neustále se inspirovat, a to z různých zdrojů - z klubů, ze zahraničí, z jiných sportů, z jiných odvětví. Je záhodno, aby tréninkové postupy a praktiky byly podpořeny zkušenostmi, fakty, daty, výzkumem.
  • Klíčové je vytvoření zodpovědného vzdělávací prostředí (responsible learning environment). Tedy prostředí, které je všestranně bezpečné pro všechny zúčastněné:
  • Závodníci - navzájem se podporují, akceptují navzájem své zvláštnosti, pomáhají si ve vzájemném růstu (sportovním i osobnostním)
  • Trenéři - rozvíjí jednotlivé talenty individuálně, zohledňují přednosti i slabiny každého závodníka, používají empatii a především kladou důraz na celkový prospěch závodníka (nikoliv jenom na výkony)
  • Důraz na celkový rozvoj - trenéři i závodníci si kladou za cíl růst, rozvíjet se každý den
  • Důležité je pomáhat a vzdělávat trenéry - umožnit jim průběžně získávat informace z různých oblastí (výživa, rehabilitace, posilování, protahování atd.). Trenéři by pak měli průběžně aplikovat nově získané poznatky, vylepšovat svoje metody.
  • Využít zkušeností ze závodů a soutěží - nesoustředit se pouze na konkrétní výkony, ale snažit se ze soutěží a závodů vytěžit co nejvíce zkušeností, poznatků. A to jak trenéři, tak závodníci.
  • Pro skutečné vytipovávání špičkových závodníků je klíčové sběr dat (o jejich výkonnosti). V Nizozemí talenty (i senioři) pravidelně, na denní bázi, ukládají svá tréninková data v aplikaci Smartbase. Zároveň jsou pravidelně, 2x ročně testováni a jejich data se ukládají. Tato exaktní data pak napomáhají identifikovat skutečný potenciál jednotlivých sportovců a pomáhají činit rozhodnutí ohledně jejich dalšího rozvoje.