Proběhla Valná hromada svazu

04.05.2024

4. května proběhla řádná Valná hromada svazu Czech Jump Rope, kde po ukončení tříletého funkčního období volili zástupci členských oddílů nové složení Výkonného výboru a Kontrolní komise na následující 3 roky.

Ve Výkonném výboru jako zástupci svazu pokračují z minulého období

  • Martina Varkočková ve funkci prezidenta
  • Petra Jeřábková ve funkci viceprezidenta
  • Olga Kepková ve funkci viceprezidenta
  • Jan Dostál ve funkci člena Výkonného výboru

a nově se členy statutárního orgánu staly

  • Petra Holcová ve funkci člena Výkonného výboru
  • Markéta Cajthamlová Vlasáková ve funkci člena Výkonného výboru


Kontrolní komise bude v následujícím období působit ve složení

  • Pavla Korábová
  • Adéla Plazzer
  • Eva Šandová


Všem novým i staronovým členům orgánů svazu děkujeme za jejich ochotu věnovat se touto formou rozvoji rope skippingu v ČR a přejeme hodně úspěchů a radosti z jejich práce.