Proběhl General Congress IJRU

10.10.2020

V sobotu 3. 10. 2020 proběhla Valná hromada IJRU (General Congress), na které se účastnili dva zástupci Výkonného výboru Czech Jump Rope.

Na Valné hromadě byla schválena finanční zpráva za uplynulé období a strategický plán IJRU. Byly ratifikovány nové členské země, mezi nimi i Česká republika s Czech Jump Rope jako uznaným národním svazem (NGB).

Dále se schválily:

  • změny stanov IJRU, které jsme měli možnost předem připomínkovat
  • charta nově vznikající Komise pro rozvoj mládeže
  • charta Sportovní rady
  • charta Etického panelu, vč. dokumentů Etického kodexu a Kodexu chování
  • charta Finanční komise
  • aktualizace Zásad genderové politiky
  • a také jmenovaní členové Etického panelu

V neposlední řadě došlo k pověření Technické komise a Technického kongresu přípravou pravidel a podmínek pro virtuální světový šampionát v roce 2021.

Z informací od členů předsednictva i vstupů jednotlivých členů bylo zřejmé, že celosvětově se rope skipping těžce potýká s omezeními, které vyplývají z aktuální pandemické situace. Nicméně všichni se nadále snaží pracovat na rozvoji sportu a přizpůsobovat se podle možností aktuální situaci.

Měli jsme možnost vyslechnout prezentace jednotlivých kontinentálních organizací a jejich plány do budoucna, zejména zajímavým byl pro nás vstup Evropské rope skippingové organizace, která se rovněž o členství v IJRU uchází. Českou republiku a Czech Jump Rope naopak představila členům IJRU Martina Varkočková.

Po úvodní ratifikaci nových členů se již i Česká republika jako platný člen IJRU účastnila všech hlasování.