Nové složení Technické komise

29.07.2023

S radostí oznamujeme, že na základě doručených přihlášek rozhodl Výkonný výbor o novém složení Technické komise od 1. 9. 2023. Uvolněné pozice obsadí na následující dvouleté funkční období:

  • Michal Trojan z týmu Skipping Boys
    Michal byl členem TK i v předchozím období a projevil zájem v činnosti pokračovat, aby využil dosavadní zkušenosti i svou novou roli judge clinician
  • Petr Douda z týmu T.J.Sokol Přerov - Mamut Skippers
    Petr je aktivní rozhodčí a trenér s bohatými zkušenostmi nejen v rope skippingu, rovněž s čersvou rolí judge clinician a svým proaktivním přístupem nepochybně přinese do TK nové podněty

Celé Technické komisi přejeme, aby se jim v novém složení dobře pracovalo a nadále poskytovali cennou podporu všem týmům, rozhodčím a organizátorům soutěží.