Březnový workshop se ruší

10.03.2020

S ohledem na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se zakazují sportovní akce s vyšším počtem účastníků, musíme bohužel plánovaný workshop zrušit. Všem přihlášeným účastníkům vrátíme zaplacenou cenu workshopu v plné výši.

Už teď začínáme plánovat příští workshop na, doufejme, příznivější dobu a těšíme se, až se s vámi uvidíme.

Přejeme všem hlavně zdraví a nadhled při zvládání této mimořádné situace a všeho, co s sebou přináší.