Časté dotazy

Proč vznikla nová organizace pro jump rope/rope skipping?
Dlouhodobě jsme cítili, že české jump rope/rope skippingové prostředí nepřináší skokanům to, co by potřebovali. Hledali jsme různé cesty, jak situaci zlepšit, nakonec se tato ukázala jako nejvíc slibná - věříme, že každý oddíl brzy pocítí pozitivní změnu. 

Mohu být zároveň členem Czech Jump Rope a jiné sportovní asociace?
Samozřejmě. Czech Jump Rope nemá žádné omezující podmínky pro členy, které by bránily členství v jiných organizacích.

Proč může být kolektivním členem jen právnická osoba?
Protože kolektivní člen může vykonávat hlasovací právo na Valné hromadě a zároveň přebírá zodpovědnost za registrace svých členů (vč. ochrany osobních údajů) - proto musí kolektivní člen mít právní subjektivitu, aby mohl dle českého právního řádu tato práva a povinnosti mít.

Mohu se stát členem, i když můj oddíl nebo kroužek nefunguje jako právnická osoba?
Můžete - stačí jednotivé sportovce zaregistrovat jako individuální členy.

Má smysl stát se členem, když vedu jen kroužek v základní škole?
Rozhodně ano - myslíme i na týmy, které se věnují skákání přes švihadlo v rámci školních kroužků nebo obecně s menší intenzitou než velké oddíly. Nejenže členové Czech Jump Rope budou mít výhodnější podmínky při účasti na našich akcích, ale zároveň plánujeme i např. soutěže nižších úrovní, kde budou své výkony moci poměřovat s podobně zaměřenými týmy.

Budu se moci závodů, školení a workshopů zúčastnit, i když nebudu členem Czech Jump Rope?
Ano, ale připravíte se tak o cenová i jiná zvýhodnění.

Budou se všechny akce Czech Jump Rope konat v Praze?
Chtěli bychom naše akce pořádat po celé republice. Víme, že jsou oddíly, které to mají do Prahy daleko - nebylo by spravedlivé, aby vždycky jen některé týmy musely na akce vyrážet ve čtyři ráno :)

Náš tým netrénuje žádné děti. Más smysl stát se členem Czech Jump Rope?
Pokud se chcete účastnit našich kempů a workshopů se zahraničními lektory (což vždycky stojí za to :), tak to smysl rozhodně má. Pro členy budou tyto akce výhodnější. Spolupracovat s Czech Jump Rope však můžete, i když členem nejste. Jsme otevření všem.


Podle jakých pravidel se budou řídit soutěže pořádané pod hlavičkou Czech Jump Rope?

V současné době se naše soutěže řídí pravidly World Jump Rope. Nicméně zároveň probíhají intenzivní jednání na mezinárodní úrovni, v rámci kterých se vytvářejí nová pravidla, která budou platit se vznikem IJRU. Jsme připraveni na tuto situaci okamžitě reagovat a nová pravidla převzít.

Budete pořádat školení pro rozhodčí?
Jistě, dobře proškolení rozhodčí jsou extrémně důležití pro kvalitu závodů. Plánujeme pořádat školení rozhodčích několikrát do roka.

Proč rope skippingu najednou říkáte jump rope? Nezní to v češtině divně?
Nazývat náš sport slovy "jump rope" po celém světě se letos rozhodla IJRU. Je to výraz z americké angličtiny. Britská angličtina (a tím většina Evropy) používala spíše rope skipping, který je i pro skloňování v češtině příjemnější. Ale chceme být v souladu se světem, tak jsme odhodlaní naučit se používat nesklonný název "jump rope", i když je to místy složitější :)

Nenašli jste zde odpověď na to, co vás zajímá? Neváhejte se nás na to zeptat na petra.jerabkova@czechjumprope.cz.