"Švihadla nás spojují"


Czech Jump Rope je sportovní svaz sdružující oddíly a sportovce, kteří se v České republice věnují sportovnímu skákání přes švihadlo. Naším posláním je rozvíjet tento sport, vytvářet optimální podmínky k jeho provozování, pořádat školení a soutěže, informovat a pomáhat.

Czech Jump Rope je národní organizací pro sport jump rope/rope skipping v České republice, je členem mezinárodních organizací International Jump Rope Union a European Rope Skipping Organisation.

Jsme moderní, vstřícná a přátelská organizace, založená na demokratických principech a otevřené komunikaci.

Reprezentační tým ME 2022
Reprezentační tým ME 2022