Jump rope seminář
pro trenéry začínajících skokanů
a školení speed rozhodčích

23. března, 9 - 16 hodin
ZŠ Sázavská, Sázavská 5, Praha 2

Cena kurzu: 600 Kč (6 hodin školení)
Sleva pro členy Czech Jump Rope: 200 Kč

Seminář je určen trenérům oddílů, fitness nadšencům, učitelům TV i vedoucím sportovních kroužků.

Seznámíte se sportem jump rope, naučíte se, jak trénovat od úplných začátků, jak zvládnout triky (freestyle) i rychlostní trénink. Výuka bude probíhat v tělocvičně praktickou formou - všechno si tedy budete moci rovnou vyzkoušet.

Součástí semináře je i 1,5 hodinové školení rozhodčích pro rychlostní disciplíny.

Přihláška na seminář

Platba předem na účet 2101549907/2010, do zprávy uveďte jméno a příjmení účastníka.
Švihadla účastníkům zapůjčíme. Po příhlášení obdržíte fakturu e-mailem.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.