Aktuální pravidla

Pro soutěže pořádané organizací Czech Jump Rope a jejími členskými oddíly používáme pravidla  International Jump Rope Union.

Aktuálně probíhají na úrovni Technické komise a Technického kongresu diskuse o optimalizačních úpravách pravidel IJRU, které by měly být uzavřené nejspíše během června 2020. Technická komise Czech Jump Rope se jednání účastní, jakmile bude nová verze pravidel schválena, budeme vás o změnách podrobně informovat a připravíme opět český překlad.

Protože pro zdárný a hladký průběh soutěží je potřeba, aby se za každý tým zúčastnil co největší počet certifikovaných rozhodčích, doporučujeme všem trenérům a spolupracovníkům v oddílech, aby absolvovali online kurzy IJRU, které jsou dostupné na https://learn.ijru.sport/ . Kurzy jsou v angličtině a jsou doprovázeny mnoha videi, kde si můžete prakticky vyzkoušet a ověřit získané rozhodcovské dovednosti.

Aby pro vás příprava na soutěže i na školení byla co nejsnazší, připravili jsme pro vás překlad Pravidel IJRU - soutěžní příručky i příručky pro rozhodčí,

Oba dokumenty budeme průběžně aktualizovat v souladu se změnami v oficiálním znění pravidel. Pravidla uvedená na našich stránkách jsou vždy ta, podle kterých v ČR pořádáme soutěže.

Aplikace pro rozhodčí

Oficiální aplikací pro rozhodčí IJRU pro speed i freestyle je aplikace Jump Rope Judge, kterou můžete bezplatně stáhnout z Google Play (verze pro IOS je v přípravě). Stávající verze aplikace již pracuje s nejnovější verzí IJRU pravidel.

Pro hodnocení speed disciplín můžete využívat mechanický či elektronický kliker, stejně tak jako aplikaci Jump Rope Judge nebo aplikaci Skiptraq. 


Jump Rope Judge


Skoreskeeper Skiptraq