Informace pro rozhodčí

NOVINKA - Překlad IJRU pravidel

Připravili jsme pro vás překlad Pravidel IJRU - soutěžní příručky i příručky pro rozhodčí, aby pro vás příprava na soutěže i na školení byla co nejsnazší.

Zatím se jedná o beta verzi obou dokumentů, kterou během nadcházejících měsíců budeme upravovat a optimalizovat, a to i na základě zpětné vazby od vás. V případě nejasností nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Dotazy také rádi prodiskutujeme v rámci školení pro rozhodčí.


Školení pro rozhodčí

Pro soutěže pořádané organizací Czech Jump Rope a jejími členskými oddíly budeme od září používat pravidla  International Jump Rope Union

Protože pro zdárný a hladký průběh soutěží je potřeba, aby se za každý tým zúčastnil co největší počet certifikovaných rozhodčích, doporučujeme všem trenérům a spolupracovníkům v oddílech, aby absolvovali online kurzy IJRU, které jsou dostupné na https://learn.ijru.sport/  . Kurzy jsou v angličtině a jsou doprovázeny mnoha videi, kde si můžete prakticky vyzkoušet a ověřit získané rozhodcovské dovednosti.

Pro online kurz budete potřebovat aplikaci Jump Rope Judge, kterou si můžete bezplatně stáhnout na Google Play. Pro IOS zatím bohužel verze není, ale vývojáři na ní už pracují. Pokud doma nemáte mechanický kliker, tak doporučujeme stáhnout aplikaci Skiptraq. 


Jump Rope Judge


Skoreskeeper Skiptraq