Rozhodčí

Školení pro rozhodčí

Pro soutěže pořádané organizací Czech Jump Rope a jejími členskými oddíly budeme od září používat pravidla  International Jump Rope Union

Protože pro zdárný a hladký průběh soutěží je potřeba, aby se za každý tým zúčastnil co největší počet certifikovaných rozhodčích, doporučujeme všem trenérům a spolupracovníkům v oddílech, aby absolvovali online kurzy IJRU, které jsou dostupné na https://learn.ijru.sport/  . Kurzy jsou v angličtině a jsou doprovázeny mnoha videi, kde si můžete prakticky vyzkoušet a ověřit získané rozhodcovské dovednosti.

Pro online kurz budete potřebovat aplikaci Jump Rope Judge, kterou si můžete bezplatně stáhnout na Google Play. Pro IOS zatím bohužel verze není, ale vývojáři na ní už pracují. Pokud doma nemáte mechanický kliker, tak doporučujeme stáhnout aplikaci Skiptraq. 


Jump Rope Judge


Skoreskeeper Skiptraq

V současné době připravujeme překlad soutěžních pravidel a pravidel pro rozhodčí do českého jazyka, aby pro vás příprava na soutěže byla co nejjednodušší.