Mistrovství České republiky Jump Rope 2020

Aktualizace: Z důvodu stávající epidemiologické situace, posouváme termíny pro přihlášky a uhrazení startovného na 7. 11. 2020. Zároveň se mění místo konání soutěže, která proběhne v tělocvčině ZŠ Zeleneč. V souladu s aktuálními omezeními by soutěž měla proběhnout zcela bez diváků.

Czech Jump Rope vás - ještě jednou :) - srdečně zve k účasti na Mistrovství České republiky Jump Rope 2020

V sobotu 21. 11. 2020
Tělocvična ZŠ Zeleneč, Mstětická 1031, Zeleneč
Dostupnost 20 min. vlakem z Masarykova nádraží nebo 12 min. autobusem ze stanice metra Černý most.


Soutěžní disciplíny a věkové kategorie

 • SR Speed Sprint (1x30s)
 • SR Speed Endurance (1x180s)
 • SR Triple Unders
 • SR Speed Relay (4x30s)
 • SR Double Unders Relay (2x30s)
 • DD Speed Relay (4x30s)
 • DD Speed Sprint (1x60s)


 • SR Individual Freestyle (s hudbou)
 • SR Pair Freestyle (s hudbou)
 • SR Team Freestyle (s hudbou)
 • DD Single Freestyle (s hudbou)
 • Wheel Pair Freestyle (s hudbou)

Věkové kategorie:

 • 11 let a mladší
 • 12 - 16 let
 • 16 let a starší

Soutěž probíhá podle pravidel IJRU platných od 14. 6. 2020.

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. 2020.
Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

V soutěžních disciplínách SR Speed Sprint, SR Speed Endurance, SR Triple Unders, SR Individual Freestyle soutěží muži a ženy zvlášť. Ostatní disciplíny nejsou rozlišovány dle pohlaví.

V jedné kategorii dle pohlaví a věku musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu závodníků/týmů se daná kategorie slučuje s nejbližší (vyšší, pokud je) věkovou kategorií (v případě jednotlivců s nejbližší kategorií stejného pohlaví).

Doporučené kvalifikační limity pro skokany starší 11 let jsou v disciplíně SR Speed 1x30s 60 přeskoků, v disciplíně SR Speed 1x180s 300 přeskoků. Pro mladší skokany nejsou kvalifikační limity stanoveny.

K účasti v disciplíně SR Individual Freestyle může každý tým/oddíl přihlásit maximálně 12 závodníků (bez ohledu na věkovou kategorii).

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného.

Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí.
Soutěž se započítává do Bodového systému Czech Jump Rope.

Startovné

Startovné za jednoho přihlášeného závodníka je 700 Kč, bez ohledu na počet disciplín, ve kterých závodí.
Zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope je 400 Kč za závodníka. Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k 7. 11. 2020.

Startovné se hradí převodem na účet, vždy společně za celý tým/oddíl, nejpozději do 7. 11. 2020.

Rozhodčí

Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit jednoho rozhodčího pro Speed disciplíny na každé 4 (i započaté) závodníky, a jednoho rozhodčího pro Freestyle na každých 8 (i započatých) závodníků startujících ve freestyle disciplínách. V případě, že rozhodčí nebudou v dostatečném počtu přihlášeni (nebo se přihlášení rozhodčí soutěže nezúčastní), uhradí tým/oddíl cenu 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího.

Přihlášení rozhodčí musí být absolventy školení rozhodčích provedeného certifikovaným školitelem IJRU. Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci.

Přihlašování

Nejzazší termín pro přihlášení závodníků na MČR Jump Rope 2020 je 7. 11. 2020. Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl odesláním elektronické přihlášky. K přihlášce týmu/oddílu se přikládá přehled jednotlivých závodníků, který je ke stažení u formuláře přihlášky.

Rámcový harmonogram

 • 8:00 Otevření haly, registrace
 • 9:00 Start závodu
 • 17:30 Vyhlášení
 • 18:00 Ukončení závodu

Harmonogram se může měnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků.

Další informace a pokyny

Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice.

Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a v rozsahu uvedeným v přihlášce.

Každý závodník je povinen mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku. Před soutěží mohou být závodníci požádáni, aby předložili lékařské potvrzení ke kontrole.

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu petra.jerabkova@czechjumprope.cz nejpozději 31. 10. 2020. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF, SRTF, DDSF, WHPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít. Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin.

Přenocování bohužel není možné hromadně zajistit.

Po celou dobu soutěže musí mít nezletilí závodníci zajištěn dozor dospělé osoby. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání soutěže. Kromě dozoru v nezbytném počtu a trenérů není na soutěž povolen vstup žádným divákům.

U tělocvčiny je k dispozici malé parkoviště. Parkovat lze i v okolních ulicích bez poplatku.


Místo konání soutěže

Tělocvična ZŠ Zeleneč
Mstětická 1031, Zeleneč

Kontakt

Petra Jeřábková
petra.jerabkova@czechjumprope.cz 
tel.: 603 800 913