Kurzy pro rozhodčí

Pro soutěže pořádané organizací Czech Jump Rope a jejími členskými oddíly používáme pravidla World Jump Rope Federation.

Protože pro zdárný a hladký průběh soutěží je potřeba, aby se za každý tým zúčastnil co největší počet certifikovaných rozhodčích, doporučujeme všem trenérům a spolupracovníkům v oddílech, aby absolvovali online kurzy WJR, které jsou dostupné na webu https://learning.worldjumprope.org . Kurzy jsou v angličtině a jsou doprovázeny mnoha videi, kde si můžete prakticky vyzkoušet a ověřit získané rozhodcovské dovednosti.

V současné době připravujeme překlad soutěžních pravidel a pravidel pro rozhodčí do českého jazyka, aby pro vás příprava na soutěže byla co nejjednodušší.

Zároveň pořádáme pro trenéry a rozhodčí semináře, jejich součástí je rovněž školení pro rozhodčí a trénink praktických dovedností.