Hlavní aktivity Czech Jump Rope

  • Organizování, provozování a podpora sportu jump rope (rope skipping) ve všech jeho formách na území ČR
  • Plnění úlohy zastřešující organizace pro oddíly jump rope (rope skipping) v ČR
  • Podpora svých členů a zejména mládeže - vzdělávání sportovců, trenérů i rozhodčích
  • Příprava a zajištění významných sportovních akcí domácí i zahraniční úrovně
  • Rozvíjení mezinárodní spolupráce

V co věříme (Mise Czech Jump Rope)

Věříme, že sport jump rope v sobě zahrnuje náročnou fyzickou aktivitu spojenou s kreativitou, koordinační i estetickou složkou. Díky své variabilitě je jump rope ideální jak pro jednotlivce, tak i skupiny. Jump rope představuje nevyčerpatelnou studnu individuálních i skupinových aktivit a nikdy nepřestane bavit.

Vnímáme jump rope jako sport dostupný každému, nenáročný na materiální či prostorové vybavení.
Czech Jump Rope chce napomoci šířit tento sport v ČR a vytvořit podmínky, které by umožnily existenci závodních i amatérských týmů. Naší ambicí je zastřešit systém soutěží, umožnit vzdělávání skokanů, trenérů i rozhodčích, spolupracovat s národními i mezinárodními organizacemi a partnery. A to všechno v přátelské a otevřené atmosféře fair-play.


Nevíte, jestli se můžet stát členem zrovna a vy a co vám to přinese? Přečtěte si odpovědi na časté otázky.

Jak funguje Czech Jump Rope

Czech Jump Rope je spolek, který se řídí svými stanovami. Nejvyšším orgánem Czech Jump Rope je Valná hromada, která se koná minimálně 1x ročně a které se mohou účastnit a hlasovat na ní všichni kolektivní a čestní členové.

Statutárním orgánem je pětičlenný Výkonný výbor, který je volen Valnou hromadou.

Všichni členové Czech Jump Rope se tak mohou podílet na rozhodování o jeho činnosti, o společných pravidlech a dalším rozvoji.